TOPICA UNI là gì

TOPICA UNI là một sản phẩm của Tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA,

Hợp tác cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ cho 11 trường Đại học ở Việt Nam, Mỹ và Philippines để triển khai chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến chất lượng cao.

TOPICA UNI hiện đang có hơn 1.000 giảng viên doanh nhân tham gia giảng dạy e-Learning.

Trong số hơn 6.300 cựu sinh viên TOPICA thành đạt và thăng tiến

 • 97%

  Có việc làm

 • 34%

  Tìm việc ưng ý hơn

 • 21%

  Đã từng tốt nghiệp Đại học chính quy, 43% số đó là từ các trường Top 1 Việt Nam.

 • 16.1%

  Lương trung bình tăng 16.1%, gấp rưỡi bặt bằng xã hội.

30% học viên của TOPICA Uni là chủ doanh nghiệp, giám đốc, trưởng/phó phòng.