TOPICA Founder Institute

Topica Founder Insitute là bệ phóng duy nhất của Việt Nam có doanh nghiệp học viên gọi vốn thành công hàng triệu đô.

Tổng cộng học viên 3 khoá đã gọi được khoảng 10 triệu USD, 28 doanh nghiệp tốt nghiệp, 3 khoá đã tổ chức hàng năm từ năm 2011 tại HN và TPHCM. Startups tốt nghiệp tiêu biểu: Appota, Giaytot, Yton, S3, Kyna, Beeketing, Vlance, Goong, Hisella, Antoree, Uplevo...

Đăng ký tham gia Khoá 4 tại TPHCM: http://fi.co/join

ACCELERATOR VIỆT NAM DUY NHẤT CÓ START-UP GỌI VỐN HÀNG TRIỆU USD.

 • 1

  Duy nhất 1 năm một khóa tại Việt Nam.

 • 28

  28 Doanh nghiệp đã tốt nghiệp.

 • 10M $

  Học viên 3 khóa TFI nhận được đầu tư gần 10 triệu USD.

 • 3

  Ba khóa đã được tổ chưc hàng năm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Đã gọi Series A và B

- 300+ Nhân viên, chi nhánh : Singapore, Indonesia

- Đã gọi Series A

- 4 Startup khóa 3 nhận được đầu tư hàng trăm ngàn USD trước khi tốt nghiệp.

Mentor: Hầu hết các quỹ, Founder thành đạt

- Qũy IDG Ventures, CyberAgent Ventures, FDG VinaCapital, Inspire Ventures, Unitus Impacts...

- Founder: VNG, Vatgia, Vietnamworks, VTC online...

Người thật

- 30 mentors

- 30 Startups chưa thành lập công ty nhưng phải có số má.

Việc thật

- - Mô hình thật, sản phẩm thật.

- Khách hàng thật, tăng trưởng thật.

- Pitch trước 30 nhà đầu tư thật trong nước và quốc tế.

- 14 sessions trong 14 tuần.

Mạng lưới Founder institude toàn cầu

- Sáng lập tại Silicons Valley.

- 60 nước, 1550 Grad Startup, 4200 Mentors.