Lịch khai giảng

Lịch khai giảng Hà Nội

Chương trình Ngày khai giảng Địa điểm
[HN-T6] Chương trình TNU – TOPICA 54B Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân,HN
[HN-T6] Chương trình NEU – EDUTOP P402 - Giảng đường D - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân