Phương pháp đào tạo

Cơ hội học tập trên công nghệ e-Learning.

Sinh viên sau khi đăng ký và làm thủ tục nhập học sẽ được cấp tài khoản học tập. Trong những buổi học đầu tiên, sinh viên sẽ được hướng dẫn cách đăng nhập và học tập trên công nghệ e-Learning.

Khi tham gia mỗi môn học, sinh viên tham gia vào 5 hoạt động: Học lý thuyết, tương tác, luyện tập, thi hết môn và hoạt động ngoại khóa

Học lý thuyết

Sinh viên có thể học ở bất cứ đâu (ở nhà, ở cơ quan, ở quán net, ở nơi công cộng, trong nước hay nước ngoài,…) khi có máy tính kết nối mạng. Các môn học sẽ sinh động và dễ tiếp thu hơn nếu có điều kiện đầu tư vào các thiết bị hiện đại Chủ động xem tài liệu trên hệ thống (bài giảng video, audio, bài giảng điện tử) và sách/giáo trình in ấn vào bất cứ thời gian nào Nghe giảng bài trực tiếp với giảng viên qua hệ thống trực tuyến

Tương Tác

Sinh viên trao đổi các thắc mắc với giảng viên và thảo luận với nhau thông qua hệ thống tương tác trực tiếp hoặc, bằng hình ảnh qua webcam, bằng tiếng nói hoặc bằng bàn phím, theo buổi học trên lớp VClass / OnlineS ghi trên lịch, nếu chưa tới buổi học, sinh viên có thể đặt câu hỏi trên diễn đàn môn học (forum), và nhận được câu trả lời trong vòng 72 giờ.

Luyện tập/Thực hành

Mỗi học phần/môn học có các bài luyện tập trắc nghiệm hoặc online assignment sinh viên cần làm để luyện tập về môn học và tính điểm chuyên cần Thực hành trên lớp học 3D Secondlife với một số môn

Kiểm tra/Thi hết môn

Mỗi học phần/môn học có một số bài kiểm tra hoặc bài tập nhóm/ bài tập kỹ năng sinh viên cần làm để tính điểm kiểm tra giữa kỳ. Kết thúc mỗi môn học có bài thi kết thúc học phần/môn học (sinh viên đến trường làm bài tập trung)

Thi tập trung theo lịch có từ đầu kỳ, 2 tháng 1 lần, chỉ vào Chủ nhật

Hoạt động ngoại khóa

Các Hội lành nghề có hàng chục buổi dạy trực tiếp kỹ năng làm việc thực tế như Kế toán, Luật doanh nghiệp...